BARTOSZYCE

bartoszyce
Parafia greckokatolicka p.w. św. Andrzeja Apostoła

Regon: 040099349

Adres parafii: Parafia greckokatolicka p.w. św. Andrzeja Apostoła, ul. Księcia Poniatowskiego 4; 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie

Adres proboszcza do korespondencji: ul. Księcia Poniatowskiego 4A; 11- 200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie

Telefony: tel./fax +48 89 763 22 33; kom. +48 604 42 62 87 e-mail: kskr@onet.pl
Adres www:cerkiew-bartoszyce.pl Proboszcz: ks. Juliusz Krawiecki
Porządek Mszy św.: niedziele i święta 7:30, 11:15, w święta nie będące dniami wolnymi od pracy 11:15, 17:00

Data odpustu: 13 grudnia

Biuro parafialne: ul. Księcia Poniatowskiego 4A; 11-200 Bartoszyce (nie- normatywny czas pracy)
Erygowana w 1982 r. Księgi metrykalne:
Księga Chrztów od 1982 r.
Księga Ślubów od 1982 r.
Księga Zgonów od 1982 r.

Szkoły i przedszkola, w których odbywa się katecheza: Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania, ul. Leśna 1; Zespół Szkół nr 1 im. Ro- mualda Traugutta, ul Traugutta 23; Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, ul. Boh. Monte Cassino 9; 11-200 Bartoszyce, woj. war- mińsko-mazurskie

Miejscowości wchodzące w skład parafii: miasto i gmina Bartoszyce, Wo- zławki i Sułowo z gminy Bisztynek oraz miejscowości z gminy Sępopol: Sępopol, Romankowo, Prosna, Dzietrzychowo, Gaj