ORNETA

orneta
Parafia greckokatolicka p.w. błogosławionego Omelana Kowcza

Regon: 170277103

Adres parafii:
Parafia greckokatolicka p.w. błogosławionego Omelana Kowcza w Ornecie, ul. Młynarska 1; 11-130 Orneta,
woj. warmińsko-mazurskie

Telefon: +48 605 744 245
e-mail: rstoroniak@wp.pl
Proboszcz: ks. Roman Storoniak

Porządek Mszy św.: w niedziele w okresie letnim 11:00, okres zimowy 10:00, święta niebędące dniami wolnymi od pracy 11:00, dni powszednie 16:30

Data odpustu: 27 czerwca

Biuro parafialne:
ul. Dąbrowskiego 30; 14-300 Morąg

Erygowana w 1995 r.

Księgi metrykalne:
Księga Ślubów od 1996 r. (do 1996 parafia Pasłęk lub Pieniężno)
Księga Chrztów od 1999 r. (do 1999 parafia Pasłęk lub Pieniężno)
Księga Zgonów od 1995 r. (do 1995 parafia Pasłęk lub Pieniężno)

Szkoły i przedszkola, w których odbywa się katecheza: SZkoła Podstawowa nr 4 w Ornecie i Gimnazjum w Dobrym

Miejscowości wchodzące w skład parafii: miasto i gmina Orneta z wyłączeniem wsi Henrykowo oraz miejscowości: Dobry, Krykajny i Podągi z terenu gminy Godkowo