Caritas – zakup karetki na wschód Ukrainy

Caritas –  zakup karetki na wschód Ukrainy

Caritas Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej chciałby podziękować wszystkim darczyńcom, którzy odpowiedzieli na prośbę o wsparcie finansowe na zakup karetki na wschód Ukrainy. W przeprowadzonej zbiórce w parafiach Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej zebrano na ten cel 20.000 zł i wpłat bezpośrednio na konto Caritas wpłynęło 6.070 zł za co zakupiliśmy używaną karetkę za 30.000zł wraz z całkowitym jej wyposażeniem. Teraz trwają czynności związane z przekazaniem jej dla Ługańskiego Oddziału Straży Granicznej na Ukrainie. Caritas planuje jeszcze zakupić dodatkowe bandaże, opatrunki i inne środki medyczne, dlatego ponownie zwracam się z apelem o dalszą pomoc w dokończeniu tego dzieła.
Wszystkie wpłaty proszę przekazywać na numer konta: PKO BP SA I o/Morąg 10 1020 3613 0000 6402 0080 7032 z dopiskiem „karetka na Ukrainę”.
Ks. Jan Hałuszka

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK