NAJWAŻNIEJSZE

Wyszedł drukiem ukraińsko-polski tekst Liturgii

Wyszedł drukiem ukraińsko-polski tekst Liturgii

Wyszedł drukiem ukraińsko-polski tekst Liturgii św. Jana Chryzostoma i „Anafory św. Bazylego Wielkiego” oraz Panichida (nabożeństwo za zmarłych) wraz z zmiennymi częściami…